תקנון אתר ופסטיבל

כרטיסים ניתנים לביטול עד 14 יום מרגע הרכישה, ובתנאי שלא פחות משבוע לפני תחילת האירוע, דמי הביטול הם 5%.

משבוע לפני הפסטיבל לא ניתן לבטל כרטיסים.

ניתן להעביר כרטיס לרכוש.ת אחרים, בצירוף ת.ז של הרוכש המקורי והחשבונית שנשלחה אליו בצירוף הקוד הדיגיטלי.

העברת כרטיסים מבצעת באחריות רוכשי הכרטיסים בלבד, אין לראות בהפקה כצד בהעברת הכרטיס.

השתתפות בפסטיבל באחריות המשתתפים בלבד.

נא להישמע להוראות הסדרנים ההפקה והבטחה בשטח.

אין להדליק אש (מכל סוג כולל גזיות)

אין להכניס נשק וסמים לשטח הפסטיבל.

כרטיס בפסטיבל מקנה השתתפות בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי, יש להגיע לפעילות על מנת לתפוס מקום כ5-10 דקות לפני תחילתה.

אין הפקת הפסטיבל אחראית על רכוש או דברי יקרי ערך שנגנבים, אובדים וכו'.

חובה ליידע את המנחה בכל פעילות במידה ויש מגבלות רפואיות או פיזיות כלשהם, או רקע של בעיות נפשיות.